המוצר: המשחק גלה אותיהמוצר: המשחק "גלה אותי"

מרחבי משחק פתוחים בכל מרחב הגן – המאפשרים, מעודדים ומזמנים לילד התנסויות ביזמות, בחירה, ביטוי אישי מיטבי ואינטראקציה חברתית בקבוצות קטנות וגדולות.

הצוות החינוכי משמש כמתווך, לומד על מהות הבחירות של הילד- שלבי התפתחות, חוזקות, חולשות. מתייחס בכבוד ובהערכה לכל רעיון, ממנף רעיונות, ועורך פעילויות מעוררות השראה.

 

כרטיס ביקור 

גן איילות, גן חובה,  בעיר טבריה 

הרעיון נבע מתוך הצורך שלי כגננת ללמוד ולהכיר את הילדים בהיבטים שונים ומגוונים, תוך העשרת החוויה המשחקית שהיא בבסיס חיי גן הילדים.


משפט הבטחה

אם נזמן לילד מודל 'המשחק! גלה אותי' - מוקדי משחק פתוחים בכל מרחב הגן בהם מתקיימות הפעולות המרכזיות: תיבת הרעיונות, סיפור המשחק, משחק בהרחקה והאנשה, פעילויות מעוררות השראה, ממציאי עולם ומשחקים מהעולם.

 אז הילד יעצים את בטחונו האישי, יפתח גמישות מחשבתית, יפתח יצירתיות, ייזום, יבחר,  יתנסה בפתרון בעיות, יקבל יכולת קבלת החלטות, יביע את רעיונותיו באופן מילולי ומוחשי, יקיים דיאלוג ותקשורת עם חברים, יהיו לו כלים להתבוננות על העשייה המשחקית שלו  ויפתח חשיבה פתוחה והמצאתית .


ליבת המוצר

ליבת התפיסה

הנחות יסוד:

המשחק היא דרך חייו הטבעית של הילד זוהי הדרך בה הוא לומד להתרכז, להפעיל את דמיונו, להוציא רעיונות אל הפועל ולפתח שליטה על עולמו.

ילדים מבורכים ביצר סקרנות שאינו נגמר. מציאות זו, של רצון חזק ביותר להכיר, ללמוד ולחקור את הסביבה, יוצרת פתיחות מיוחדת במינה.

אמונות:

הילד מפיק הנאה מפעולת המשחק ובנוסף מתנסה ולומד.

דרך משחקים הילד נפתח, פועל ומביא לידי ביטוי חוזקות וחולשות.

ערכים:

גמישות מחשבתית.

יצירתיות.

הבעה.

דיאלוג.

התבוננות.

המצאתיות.

מושגי-על:

ייזום וקבלת רעיונות.

חשיבה פתוחה.

ביטוי עצמי.

פתרון בעיות.

קבלת החלטות.

לקיחת סיכון.

רעיון מהווה יכולת לשינויי

מנגנונים:

 הסביבה החינוכית מזמנת התנסויות בכל הפעולות בכל שעות היום ובכל מרחב הגן.

ליבת הפעולה

מרחבי משחק פתוחים בכל מרחב הגן – המאפשרים, מעודדים ומזמנים לילד התנסויות ביזמות, בחירה, ביטוי אישי מיטבי ואינטראקציה חברתית בקבוצות קטנות וגדולות.

הצוות החינוכי לומד על כל היבטי התפתחותו של כל ילד, מקיים שיח משתף עם חברי הצוות ומקדם כל ילד בהתאם לצרכיו.

אבני יסוד

יוזמה

בחירה

חשיבה המצאתית

פתרון בעיות

קבלת החלטות

הבעת רעיונות

 

פעולות

  תיבות הרעיונות - תיבות המכילות חפצים מגוונים הכוללים דמויות אנוש ובעלי חיים, חלקי משחקים שונים בעלי צורות שונות ומגוונות, כלי תחבורה וכלים שונים, חפצים מן הטבע וכו'.. חומרים וחפצים מוכרים ולא מוכרים, המזמנים ומעוררים השראה לרעיונות שונים במשחק.

הילד הוא המפתח למשחק - הילד בוחר בעצמו את אופן המשחק, על פי חוקים בסיסיים של שמירה על הגוף, שמירה על חפצים, והתאמת הפעולה למקום בו מתרחש המשחק. חוקי המשחק מתהווים תוך כדי המשחק. אופן המשחק אינו ידוע מראש והוא נתון לבחירה ושינוי של הילד המשחק בכל שלב.

סיפור המשחק – הילד המשחק בתיבות הרעיונות "מחלץ" את תוכן הסיפור,

הסיפור המשחקי שמסופר ע"י הילד, מקבל תוקף ומשמעות לאחר חילוצו. הסיפור המשחקי, מתקיים  באזור משחקי אחר מנותק מהאזור בו התרחש המשחק, על מנת למנוע קשר עם המשחק ולעודד המשך חופש הסיפור המשחקי

הסיפור המשחקי מסופר עד סופו- ע"י שאלות מנחות ופתוחות לפי הצורך

הארת נקודות מסוימות בסיפור המשחקי על פי הצורך.

משחק בהרחקה והאנשה - שימוש בדמויות או חפצי המשחק. דבר זה הופך לעיתים להצגת /משחק תיאטרון

פעילויות מעוררות השראה - הגננת בוחרת נושא, אביזר או אתגר. הילדים מציעים רעיונות לפעילות והוגים את הוראות ההפעלה  תוך כדי הפעילות.  בפעילות ניתנת במה לכל ילד.

ממציאי עולם – הכרה ושימוש בחפצי טבע ותופעות טבע שבעזרתם ניבנו כלים ומשחקים.


ההערכה:

סמני תוצאה

הילדים יוזמים ומציעים רעיונות למשחק מחומרים ואביזרים מגוונים

הילדים מסבירים באופן מילולי את הרעיון לחבר/חברים

הילדים מגיבים באמפטיה ויחס מכבד כלפיי חבריהם

הילדים מנהלים תהליך בחירה מושכל של חפצים מתאימים/לא מתאימים, תוך הקשבה והתייחסות לדברי חבריהם

הילד מבקש לספר על רעיון חדש שלו, בשגרת היום יום.

הילד מלמד את חבריו לשחק במשחק חדש שהמציא על פי חוקים ברורים וקבועים

תוצאה 

לילד יהיה בטחון ליזום ולהציע רעיונות, חשיבה פתוחה, מסוגל לקיים דיאלוג ובעל יכולת ביטוי גבוהה

 

 

מעכבי יישום 

תהליכי למידה כאשר התוצאה והדרך ידועים מראש, עלולים להוות מעכבי יישום ללמידה דרך משחק וחשיבה פתוחה שהילד מוביל.

ארגון הסביבה החינוכית

כל אזורי המשחק בגן מאורגנים באופן המעודד, מעורר ומאפשר בחירה של הילד את סוג העשייה המשחקית שלו.

 • מרחבי משחק פתוחים:
 • תיבות רעיונות – מרחב משחק עם חפצים קטנים ומעודד משחק בישיבה.
 •  'פאטיו'- מרחב משחק עם חפצים גדולים מעודד משחק דינאמי
 • מרכז  מוסיקה- מכיל כלי הקשה שונים ואביזרים נוספים המעודדים הפקת צלילים שונים.
 • מרכז משחק  'מרכז הבית' – מכיל קוביות, בובות, כלי בית, בדים, מדפי איחסון, תיבות רב תכליתיות  המעודד בנייה ויצירת אביזרי משחק על פי הצורך.
 • מרכז בנייה- מעודד בנייה תלת ממדית המכיל סוגים שונים של לגו וקוביות ממגוון חומרים
 • משחקי שולחן:
 • משחקים בהם התוצר הסופי ידוע מראש
 • משחקים בהם התוצר הסופי אינו ידוע מראש
 • מרכז טבע ומדע- בנוסף לאביזרי טבע ישנם כלים ואביזרים המעודדים חקר וגילוי ע"י משחק
 • בנוסף קיימים שולחנות ציור, הדבקה גזירה וכו' שבהם גם בולט אופי העשייה בחשיבה פתוחה.
 • חצר הגן:
 • אזורים המכילים אתגרים שונים שהוכנו ע"י הצוות החינוכי לגירוי להצעת רעיונות למשחק.
 • כלי בית, לוחות עץ , גזעים וענפים בגדלים שונים
 • מתקנים תלת מיימדים מעוררי השראה לבנייה או להקמת איזור משחקי (הקובייה)
 • מתנת יום הולדת תיבת רעיונות אישית


עקרונות פדגוגיים מוטי עתיד במשחק גלה אותי

להלן פירוט תצורת הופעת עקרונות פדגוגיים מוטי עתיד במוצר.

פרסונאליות 

הלומד בוחר ומקדם את מאפייני הלמידה שלו בהתאם לאינטרסים ולשאיפות שלו, ליכולותיו ולמאפייני אישיותו.

דרכי למידה  - תכנית לימודים,  אופני וסגנונות למידה והערכה עצמיים,  אישיים ואותנטיים על פי בחירת הלומד

מיומנויות אישיות - אוריינות רגשית, יוזמה, כושר התאוששות,  אחריות, יצירתיות

"מרחבי משחק פתוחים בכל מרחב הגן , המאפשרים, מעודדים ומזמנים לילד התנסויות ביזמות, בחירה, ביטוי אישי מיטבי ואינטראקציה חברתית בקבוצות קטנות וגדולות."

"הילד הוא המפתח למשחק - הילד בוחר בעצמו את אופן המשחק.."

ע"י עידוד הילד להביא לידי ביטויי את רעיונותיו, וע"י מתן תוקף ומקום לצורות השונות של הביטוי העצמי של הילד, מתגבשת אצל הילד יכולת למידה פרסונאלית מיטבית.


 

שיתופיות

חיבור ושיתוף פעולה עם גורמים מגוונים בעולם החינוך ובחברה הסובבת, כדי לייצר למידה טובה יותר והלימה בין בלמידה למטרות וצרכי החברה.

דרכי למידה - למידה חברתית, למידת עמיתים,  קהילות למידה 

מיומנויות חברתיות - אוריינות חברתיתעבודת צוותאמפתיהאחריות חברתית

 

"הילדים יוזמים ומציעים רעיונות למשחק מחומרים ואביזרים מגוונים. הילדים מסבירים באופן מילולי את הרעיון לחבר/חברים. הילדים מגיבים באמפטיה ויחס מכבד כלפיי חבריהם. הילדים מנהלים תהליך בחירה מושכל של חפצים מתאימים/לא מתאימים, תוך הקשבה והתייחסות לדברי חבריהם.."

במשחק גלה אותי הילדים מאותגרים בחוויית משחק הגורמת להם להסביר לחבריהם את שיקולי הדעת שלהם במשחק ולבחור ביחד את חוקי המשחק, חוויה זו מפתחת אצלם יכולת למידה משותפת וממנפת.

 

אי פורמליות

זרמי למידה אפשריים, הזמינים ללומד בכל מקום וזמן, אליהם הוא יכול להתחבר באופן עצמאי וללא תלות במערכת החינוך הפורמאלית.

דרכי למידה - למידה בכל מקום וזמן,  במרחבים פיזיים ווירטואליים,  מגוון מקורות

מיומנויות למידה - אוריינות טכנולוגית דיגיטלית,  ניהול,  ארגון,  מטה קוגניציה

הלמידה המתפתחת על פי המשחק גלה אותי ברובה אינה פורמלית ומתבססת על מהוויו האישיים של כל ילד : שימוש בדימיון ופיתוח רעיונות חדשים מוביל ליכולת למידה ויצר סקרנות, הילדים מקבלים כלים המאפשרים להם חשיבה פתוחה ועמוקה המעוררת סקרנות וחקר.  הילדים מפתחים יכולת ללמוד ולהתפתח בכל מקום ובכל עת, וע"י בחירת ה"כלי" למידה המתאים עבורם.

 

גלוקליות

הלומד מפתח הבנה מערכתית של הסביבה, מהרמה המקומית ועד לרמה הגלובלית, ומייצר  תודעה וזהות גלוקאלית מורכבת הכוללת תמהיל הרמוני של מרכיבים וערכים גלובליים ולוקאליים.

דרכי למידה - אוריינות אתית,  רב תרבותית,  אקולוגית,  גלובלית

למידה גלוקלית - פיתוח מאוזן של תודעה וזהות גלובלית ולוקלית

על מנת לעודד את הילדים ללמידת תהליכים והמצאות עולם גלובאליות ע"י משחק וחקר ברמת הגן (לוקאלית).

לדוגמא: ע" הקצאת אזור משחק ספציפי (שנבחר ע"י הגננת ומאפשר התנסות בגילויי אור וצל). הילדים מציעים רעיונות למשחק (מבלי לדעת את מהות הבחירה של הגננת) ותוך כדיי משחק גילו והגדירו את המושג שעון שמש. בעקבות גילוי זה הרחבנו ולמדנו על המצאות עולם: המצאת שעון השמש ע"י המצרים.

דוגמא נוספת: זימנו למידה משחקית ע"י מתן מקלות שונים לילדים. הילדים התבקשו להציע רעיונות לעשייה עם המקלות. הילדים יצרו צורות ותוך כדיי העשייה נתנו שם לצורה שקשור ומספר על מספר. בעקבות גילוי זה למדו הילדים על המצאת המספרים ע"י הפיניקים.

המטרה בחשיפה להמצאות עולם היא שבעצם רעיון גדול מתחיל ברעיון קטן כלומר: " מה עושים עם רעיון? משנים את העולם" (מה עושים עם רעיון? קובי ימאדה).


תמורתיות

יכולתו של הלומד להסתגל, לשגשג ולפעול באופן מיטבי במציאות מורכבת המשתנה במהירות לכיוונים עתידיים עתירי אי ודאות.

דרכי למידה - חשיבת עתיד מערכתית, למידה אותנטית, למידה  יוצרת

מיומנויות תכנון ויצירה - חשיבת עתיד מערכתית,  למידת חקר,  יזמות, ופרויקטים יצרנות, נטילת סיכונים.


הלמידה בדרך המשחק גלה אותי יוצרת אצל הילד גמישות מחשבתית המאפשרת לו להביע עצמו בדרכים מגוונות וייחודיות ומעודדת אותו לפתח וליצור רעיונות חדשים. דרך למידה זו מתפתחת אצל הילד יכולת להסתגל למציאות משתנה: הלמידה מתרחשת בסביבה הטבעית של הילד המאופיינת בעיצוב ייחודי עשיר באתגרים כאשר כל חפץ ולו הקטן ביותר יכול לעורר השראה ללמידה חדשה.

הילד "משקיע משאבים" בפיתוח הרעיון תוך כדי נטילת סיכון וללא וודאות שאכן הרעיון החדש יצליח ויתקבל. מכאן יוצא ילד סקרן, חושב, חוקר, יוזם, בעל יכולת לנטילת סיכונים, המעז ליצור ולהציע רעיונות חדשים.


תכלול

תכלול תהליך התפתחותו של הלומד במציאות של ריבוי זירות למידה, מתוך ראייתו כאדם שלם.

דרכי למידה – פיתוח חשיבה הוליסטית יצירת משמעות אישית ותחושת תכלית, וגיבוש של עצמי שלם במציאות של תמורות מואצות

מיומנויות תכלול - פיתוח יכולת אינטגרטיבית, תכלול תהליכי הלמידה ועיצוב זהות קוהרנטית


כל אזורי המשחק בגן מאורגנים באופן המעודד, מעורר ומאפשר בחירה של הילד את סוג העשייה המשחקית שלו. והלמידה מתבצעת בהתאם לעשייה והרעיון שהילד העלה.

כלומר: צוות הגן ממנף את הרעיונות של הילדים ומרחיב עליהם את הידע בהתאם לצורכי הילדים והתקדמותם.
אתר זה נבנה באמצעות