תיבות הרעיונות


משחק בהרחקה והאנשה
המשחק בתיבות הרעיונות, בשונה ממשחק במרכז הבי (פינת בובות), מעודד שימוש בדמויות או חפצי המשחק. דבר זה הופך לעיתים להצגת /משחק תיאטרון כאשר הילד מציג את הדמות בהאנשה.
פעילויות מעוררות השראה על מנת למנף את המשחק והנושאים העולים בתיבות הרעיונות הגננת בוחרת נושא, אביזר או אתגר. הילדים מציעים רעיונות לפעילות והוגים את הוראות ההפעלה  תוך כדי הפעילות.  בפעילות ניתנת במה לכל ילד.
בדוגמא שלפנינו, האתגר הנבחר הוא: בחירת דמות, על הילד לדבר בשם הדמות לספר ולהציג אותה. בהמשך נוצרה זיקה להוספת דמויות ורעיונות כך נוצר סיפור המוצג בתמונות על ידי הילד.

תיבות הרעיונותתיבות הרעיונותתיבות הרעיונות
אתר זה נבנה באמצעות