תיבות הרעיונות


תיבות הרעיונותתיבות הרעיונותתיבות הרעיונות

                                                                                                          תיבות המכילות חפצים מגוונים הכוללים דמויות אנוש ובעלי חיים, חלקי משחקים שונים בעלי צורות שונות ומגוונות, כלי תחבורה וכלים שונים, חפצים מן הטבע וכו'.. חומרים וחפצים מוכרים ולא מוכרים, המזמנים ומעוררים השראה לרעיונות שונים במשחק.
הילד הוא המפתח למשחק - הילד בוחר בעצמו את אופן המשחק, על פי חוקים בסיסיים של שמירה על הגוף, שמירה על חפצים, והתאמת הפעולה למקום בו מתרחש המשחק. חוקי המשחק מתהווים תוך כדי המשחק. אופן המשחק אינו ידוע מראש והוא נתון לבחירה ושינוי של הילד המשחק בכל שלב.
​​​​סיפור המשחק – הילד המשחק בתיבות הרעיונות "מחלץ" את תוכן הסיפור,
הסיפור המשחקי שמסופר ע"י הילד, מקבל תוקף ומשמעות לאחר חילוצו. הסיפור המשחקי, מתקיים באזור משחקי אחר מנותק מהאזור בו התרחש המשחק, על מנת למנוע קשר עם המשחק ולעודד המשך חופש הסיפור המשחקי
הסיפור המשחקי מסופר עד סופו- ע"י שאלות מנחות ופתוחות לפי הצורך
אתר זה נבנה באמצעות